Prao v43

Hej!

Nästa (v.43) är det dags för eleverna att gå ut på prao (praktisk arbetslivsorientering). Syftet med prao är att få en inblick i hur arbetslivet kan se ut. För många elever blir det en spännande och givande vecka med nya erfarenheter.

Ordna sin egen praktikplats
Eleverna har själva ordnat sin praktikplats. Dels för att det är bra att få öva på att söka upp olika företag och dels blir det ofta roligare om man har sökt något man själv är intresserad av. En prao kan vara en början på något man vill göra i framtiden och det kan också bli något som man absolut inte vill jobba med och det är också en bra erfarenhet.

Under praoveckan
På praoplatsen kommer eleverna att få hjälp av en handledare. Eleverna får arbeta max 8 timmar/dag, inte börja före kl. 06.00 och inte sluta efter kl. 20.00.

Att vara på PRAO är obligatoriskt och ingår i undervisningen. Blir eleven sjuk sjukanmäler man sig både till skolan (som vanligt) och till sin praoplats. Under praon är de som vanligt försäkrade genom skolan. Om något skulle hända eleven under praoperiodenn, kontaktar eleven sin mentor omgående.

Ersättning för lunch och resor:
Man kan få ersättning för lunch i efterhand om man lämnar in kvitton tillsammans med ifylld ”Mat- och reseersättning”-blankett. Matersättningen är 30 kr/dag. Blankett finns här medan alternativt hämtas hos mig.
Om man behöver åka kommunalt till praoplatsen och saknar skolkort kan man få resersättning – mot uppvisande av kvitton, samt ifylld blankett (samma som ovan).

Eleverna kommer att få med sig ett kuvert från skolan som de ska ta med till sin praoplats och lämna till sin handledare första dagen. Kuverten innehåller en kort information till handledaren samt ett handledarutlåtande/omdöme som fylls i av handledaren. Efter praon slut tar eleven med sig utlåtandet till skolan och överlämnar det till mig.

Hoppas det blir en lärorik vecka för alla elever! Hör gärna av er om det är något ni undrar!

Med vänlig hälsning
Annette Mäkelä, Studie- och yrkesvägledare, Sollentuna Musikklasser
anmak_s@edu.sollentuna.se

Brev till handledare

Närvaro- och omdömesdokument

Mat- och reseersättningsblankett

Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.